Zwodzenie mostów w Elblągu drogą inwestycją: miasto wyda na to 700 tys. zł!

Elbląg przeznaczy kwotę rzędu 700 tys. zł na utrzymanie oraz obsługę mostów zwodzonych na rzece Elbląg przez spółkę komunalną. Operatorem, oprócz zwodzenia mosty, będzie musiał odpowiedzialnie troszczyć się o ich stan techniczny oraz o czystość przyległych do nich terenów.

Za obsługę mostów zwodzonych położonych przy ulicach Studziennej i Mostowej ponownie odpowiadać będzie Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Umowa z operatorami będzie obowiązywała do końca roku 2024, a jej wartość szacuje się na sumę wynoszącą nieco ponad 686 tys. zł. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu, jest to kolejna umowa zawarta z tym przedsiębiorstwem.

Warto przypomnieć, że zadanie to zostało przydzielone EPGK już w 2022 roku. Miasto ogłosiło wówczas przetarg otwarty, lecz jedyna firma, która zdecydowała się wystartować, zaproponowała ofertę na kwotę 850 tys. zł, co przekraczało planowany budżet na realizację tego zadania.

Nowy operator będzie odpowiedzialny nie tylko za obsługę mostów zwodzonych, ale również za dbanie o stan obiektów oraz przestrzeni wokół nich. Do tych zadań zalicza się utrzymanie porządku na placach otaczających mosty oraz w budynkach technicznych, takich jak wieża sterownicza czy agregatnia i inne pomieszczenia związane z obsługą i utrzymaniem mostów.