Zasady przejęcia opieki pediatrycznej przez Szpital Miejski w Elblągu

W wyniku przeprowadzonej reorganizacji, opieka zdrowotna dla pacjentów do 18. roku życia została przeniesiona z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu do Szpitala Miejskiego. Celem tej zmiany było skupienie całej kompleksowej opieki pediatrycznej w jednym miejscu, eliminując konieczność przemieszczania się pomiędzy dwiema placówkami medycznymi.

Decyzja o przeniesieniu usług pediatrycznych została oficjalnie zaakceptowana i potwierdzona w kilku dokumentach. Wśród nich znalazło się pismo Organu Założycielskiego Szpitala Miejskiego, wysłane do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) dnia 22 kwietnia 2024 roku. Ponadto, Porozumienie nr 1/2024 z dnia 29 maja 2024 roku, zawarte pomiędzy Szpitalem Miejskim a Wojewódzkim Szpitalem, zawierało punkt, który jasno określał, iż Szpital Miejski przejmie od dnia 1 lipca 2024 roku kontrakt na świadczenie usług ambulatoryjnych dla dzieci do 18. roku życia. Aby sfinalizować te zmiany, Wojewódzki Szpital Zespolony skierował do NFZ w Olsztynie odpowiedni wniosek.

Zaznaczamy, iż tradycyjny podział obowiązków, według którego Szpital Wojewódzki realizował usługi ambulatoryjne dla pacjentów do 18. roku życia, a Szpital Miejski zapewniał opiekę wyjazdową, został ustanowiony w poprzednich latach. Wówczas nasza placówka posiadała odpowiednie zasoby do realizacji tych zadań. Jednakże obecne przekierowanie kadry medycznej do Szpitala Miejskiego spowodowało znaczące zmiany. Z powodu braku dostatecznej liczby pediatrów, nie jesteśmy w stanie zapewnić już dłużej usług ambulatoryjnych dla młodych pacjentów. Rozproszenie usług między dwiema placówkami wydaje się sprzeczne z założeniem kompleksowej opieki medycznej w jednym miejscu.

Pomimo to, z myślą o dobru dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz ich rodziców i opiekunów, na czas reorganizacji systemu świadczeń medycznych w mieście Elbląg, tj. w Szpitalu Miejskim, Wojewódzki Szpital Zespolony będzie kontynuował świadczenie usług w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci do 7 lipca. W przypadku konieczności hospitalizacji, młodzi pacjenci będą przewożeni do Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II przy ulicy Komeńskiego 35.