Projekt zagospodarowania Góry Chrobrego w Elblągu upada przez zbyt wysokie podatki

Z dnia na dzień, plany mieszkańców Elbląga na stworzenie ośrodka sportu i rekreacji na Górze Chrobrego zamarły. Wizja kompleksu rekreacyjno-sportowego z narciarskim stokiem, linowym parkiem, tyrolską kolejką i hotelem, wydaje się już niemożliwa do realizacji. Firma Urban Construction, która była inwestorem i dzierżawcą terenu od stycznia tego roku, zdecydowała się na rezygnację z projektu.

Jeden z współwłaścicieli Urban Construction poinformował o swojej decyzji o wycofaniu się z inwestycji na Górze Chrobrego. Powodem jest ogromny, wynoszący 680 tysięcy złotych rocznie, podatek nałożony za dzierżawę w kwocie 165 tysięcy złotych. Tak duże obciążenie finansowe uniemożliwiłoby firmie osiągnięcie jakiegokolwiek zysku z przedsięwzięcia. Do momentu ukończenia inwestycji i skorzystania z ulgi miasta, inwestor musiałby wydać ponad 2,5 miliona złotych. Nikt nie powiedział mu wcześniej, że do tego czasu podatek gruntowy będzie naliczany od każdego z ponad 340 tysięcy metrów kwadratowych terenu. Wszystko to skłoniło go do wniesienia wniosku o rozwiązanie umowy dzierżawy już dwa miesiące temu.

Informację o rezygnacji z inwestycji na Górze Chrobrego, potwierdził Urząd Miejski w Elblągu. Pół roku temu wydawało się, że obszar ten w końcu zostanie zagospodarowany. Miasto przeprowadziło przetarg i znalazło firmę gotową do realizacji projektu na tym terenie. W grudniu ostatniego roku, prezydent Elbląga podpisał z firmą Urban Construction umowę dzierżawy na 20 lat, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia tego roku.

Zgodnie z umową, dzierżawca miał prawa do obszaru o powierzchni 34,1363 ha za kwotę 165 tysięcy złotych rocznie. Kwota ta miała być zmniejszana w ciągu pierwszych pięciu lat inwestycji. Dzierżawca powinien także zagospodarować obszar pod funkcje sportowe i rekreacyjne oraz zrealizować wszystkie inwestycje wynikające z prezentowanej koncepcji przestrzennej i funkcjonalnej. Zamierzano wykorzystać dzierżawiony teren zarówno latem, jak i zimą. Kompleksowe zagospodarowanie terenu miało nastąpić w ciągu pięciu lat, jak informował Urząd Miejski w Elblągu.

Podczas podpisania umowy dzierżawy, Ratusz szczegółowo poinformował o planach inwestycyjnych Urban Construction na Górze Chrobrego. Cały projekt rekreacyjno-sportowego kompleksu miał być realizowany w czterech etapach. Pierwszy z nich, zakładający budowę torów downhillowych, tyrolskiej kolejki i zjazdów pontonowych, miał zostać zrealizowany do grudnia 2026 roku. W kolejnych etapach powstać miały m.in. stok narciarski, park linowy, paintball, karabiny ASG, gastronomiczne punkty i punkt widokowy. Celem było zakończenie całego przedsięwzięcia do końca 2029 roku. Inwestor miał również zamiar wybudować hotel z restauracją oraz kolejkę widokową.

Na chwilę obecną miasto musi poszukać nowych planów dla Góry Chrobrego po rezygnacji dzierżawcy. Na odpowiedź od miasta czekamy. Temat zostanie poruszony ponownie.

Góra Chrobrego przez wiele lat nie była wykorzystywana. W przeszłości stację narciarską w tym miejscu prowadziło Przedsiębiorstwo Turystycznego Góra Chrobrego. Firma ta dzierżawiła teren od miasta w 2010 roku, zainwestowała w wyciągi i system naśnieżania, docelowo planując otwarcie ośrodka narciarskiego. Niestety, w 2018 roku biznes upadł, a firma zrezygnowała z dzierżawy proponując miastu odkupienie infrastruktury. Ratusz zdecydował się kupić jedynie zbiornik retencyjny, parking i chodniki za około 350 tysięcy złotych. Reszta sprzętu została rozebrana.

AKTUALIZACJA (1.07)

Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Elblągu:

Teren „Góry Chrobrego” i jego otoczenie zostały wydzierżawione przez drogę przetargu nieograniczonego na realizację zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego. Łączna powierzchnia dzierżawionego gruntu wynosiła: 34,1363 ha.

Rozwiązanie umowy dzierżawy nastąpiło z dniem 30 kwietnia 2024 roku za porozumieniem stron, na wniosek Dzierżawcy – firmy Urban Construction sp. z o.o.

Zgodnie z zapisami umowy czynsz za dzierżawę wyniósł 165 000,00 zł rocznie, przy czym przez pierwsze pięć lat Dzierżawca miał płacić znacznie niższą kwotę. Dzierżawca był zobowiązany do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z wydzierżawionym gruntem, w tym podatków lokalnych. Należny podatek od nieruchomości naliczany jest zgodnie z obowiązującymi stawkami określonymi Uchwałą nr XXXIV/946/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 października 2023 r. Stawka podatku od gruntów wynosi 1,22 zł od 1m2 powierzchni rocznie. W przypadku terenu objętego umową dzierżawy, opłata wyniosłaby 416 462,86 zł rocznie.

Do rozmów o przyszłości Góry Chrobrego miasto zamierza wrócić po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Elbląga na temat połączenia ulic Wschodniej i Sybiraków. Konsultacje te planowane są na jesień.