Zakończona modernizacja oczyszczalni ścieków w Elblągu

Radujące jest zakończenie prac na oczyszczalni ścieków, która znajduje się przy ulicy Mazurskiej w Elblągu. Całościowy koszt tego przedsięwzięcia oszacowany został na 198 milionów złotych, wśród których aż 101 milionów otrzymano z funduszy unijnych.

Modernizacja oczyszczalni była jednym z najważniejszych zadań na liście priorytetów. Samego obiektu, który ma ponad 30 lat i którego budowanie rozpoczęło się jeszcze w latach 70., dotknęło wiele zniszczeń i istniało realne ryzyko awarii budowlanej i ekologicznej. Dzięki determinacji Prezydenta Miasta Elbląga, Witolda Wróblewskiego oraz wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udało się znaleźć dodatkowe fundusze na ten kluczowy projekt.

Rozpoczęto go już w kwietniu 2020 roku, a głównym wykonawcą był Instal Warszawa S.A. Prace prowadzone były na obiekcie, który cały czas pozostawał w użytkowaniu.

Całkowity zakres inwestycji obejmował modernizację oraz rozbudowę aż 72 różnych obiektów, takich jak: osadniki wstępne i wtórne, piaskownik, bioreaktor czy zamknięte komory fermentacyjne. Zaktualizowano także wszystkie sieci, magazyny oraz budynki administracyjne. Dodatkowo powstała nowa infrastruktura, na przykład instalacja do kompostowania osadów ściekowych.

Odnowiony obiekt spełnia teraz wszystkie surowe wymogi prawne oraz środowiskowe, a zastosowane technologie przyczyniają się do korzyści ekonomicznych oraz ekologicznych. Dzięki tej inwestycji udało się podnieść efektywność energetyczną, poprawić skuteczność oczyszczania ścieków i zwiększyć jakość życia mieszkańców. Wynika to między innymi z hermetyzacji najbardziej uciążliwych obiektów i stosowania biofiltrów.

Prace kosztowały 198 milionów złotych, a 101 milionów pochodziło z funduszy unijnych. Całe zadanie było częścią większego projektu o nazwie „Modernizacja gospodarki ściekowej w aglomeracji Elbląg”.