Zakończenie prac renowacyjnych na dachu historycznego budynku Podzamcza w Elblągu

W poniedziałek, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu poinformowało o zakończeniu prac na dachu wschodniego skrzydła historycznego obiektu Podzamcza. To była ostatnia część wieloetapowego procesu modernizacji tych konkretnych struktur, które stanowią siedzibę muzeum.

Prace renowacyjne na dachu rozpoczęto na początku lipca i właśnie doszły do końca. Dzięki tej inwestycji, zabytkowy budynek jest teraz lepiej zabezpieczony, a eksponaty muzealne przechowywane w nim mają teraz lepsze warunki.

Agnieszka Sławińska, przedstawicielka elbląskiego muzeum, powiedziała PAP, że w ramach projektu renowacyjnego wymieniono uszkodzone elementy desek i pokrycie całego dachu. Dodatkowo, wykonano izolację stropów drugiego piętra i lukarn oraz zamontowano nowe detale blacharskie. Ponadto, kompleksowe prace obejmowały także uzupełnienie systemu rynnowego.

Podzamcze jest gospodarzem pięciu stałych wystaw, które ukazują historię miasta i regionu. Znajdują się tam również magazyny zbiorów i pracownie naukowe. Obiekt jest jednym z nielicznych pozostałości dawnego kompleksu zamku krzyżackiego w przestrzeni miejskiej. Jest jednym z dwóch budynków, wraz z tzw. gimnazjum, które są siedzibą muzeum w Elblągu.

Potrzebne fundusze na renowację dachu Podzamcza, której łączny koszt wyniósł około 1,3 miliona złotych, pochodziły z projektu „Muzea ponad granicami. Etap II”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Projekt modernizacji obiektów muzealnych rozpoczął się w 2007 roku. Od tego czasu do 2012 roku opracowano dokumentację projektową inwestycji i zdobyto środki unijne na renowację jednego z budynków i dziedzińca. W 2016 roku przeprowadzono pierwszy etap remontu południowego skrzydła Podzamcza dzięki wsparciu ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Prace przy Gimnazjum oraz końcowe prace na południowym skrzydle zostały ukończone w latach 2017-2018 dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego.

Historia obiektu Podzamcza sięga prawdopodobnie XIV wieku. Jego nazwa wynika z położenia na terenie dawnego podzamcza kompleksu zamku krzyżackiego, między ulicą Wapienną, gdzie prawdopodobnie stał zamek zburzony przez mieszkańców Elbląga w 1454 roku, a kompleksem szpitala św. Ducha.