Kompleks Podzamcza w Elblągu zyskał nowy dach

Elbląskie Muzeum Archeologiczno-Historyczne poinformowało w poniedziałek o zakończeniu ostatniego etapu prac remontowych wschodniego skrzydła historycznego budynku Podzamcza. Był to koniec procesu modernizacji kompleksu, który służy jako placówka muzealna.

Modernizacja dachu rozpoczęła się na początku lipca i została zakończona niedawno. Inwestycja ta przyczyniła się do poprawy stanu zabytkowego budynku i zapewnienia odpowiednich warunków do przechowywania cennych zbiorów muzealnych.

Agnieszka Sławińska, pracownik elbląskiego muzeum, podzieliła się szczegółami modernizacji z PAP. Poinformowała, że wymieniono uszkodzone fragmenty deskowania oraz całe pokrycie dachowe. Dodatkowo wykonano izolację drugiego piętra oraz lukarn, zamontowano nowe obróbki blacharskie i uzupełniono system rynnowy.

Koszt wyniósł około 1,3 miliona złotych. Fundusze pochodziły z projektu „Muzea ponad granicami. Etap II”, wspieranego przez Unię Europejską za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Wszystko to stanowi część procesu modernizacji, który rozpoczął się w 2007 roku, dotyczącego obu budynków muzeum w Elblągu.

Historia Podzamcza sięga prawdopodobnie XIV wieku. Nazwa związana jest z jego geograficznym położeniem na dawnym terenie podzamcza zamku krzyżackiego, pomiędzy ulicą Wapienną, gdzie przypuszczalnie znajdował się zamek zniszczony przez elbląski proletariat w 1454 roku, a kompleksem szpitala św. Ducha. Budynek ten był wielokrotnie przebudowywany i pełnił różne funkcje, takie jak magazyn czy słodownia browaru. Podczas II wojny światowej został on częściowo uszkodzony, skrzydło wschodnie straciło dach, a stropy były zniszczone. Prace odbudowy rozpoczęto około roku 1978 i zakończono w 1987 roku, na 750-lecie Elbląga, kiedy Podzamcze zostało jednym z dwóch budynków muzeum.