Zaakceptowano porozumienie terytorialne na przebudowę ul. Portowej w Elblągu jako część planu rozwoju portu morskiego

Michał Missan, prezydent Elbląga, Halina Banach, skarbniczka miasta, oraz Robert Turlej, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, złożyli podpisy pod umową terytorialną. Dokument ten umożliwia rozpoczęcie prac remontowych na ulicy Portowej w Elblągu.

Jest to wstępny krok do realizacji ambitnego planu o nazwie „Rozwój portu morskiego w Elblągu”. Projekt ten wpisuje się w priorytet 4 dotyczący regionalnej mobilności Działania 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa (schemat B) regionalnego programu na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur”.

Kwota 3 435 293 euro została zabezpieczona na sfinansowanie tego projektu z funduszy unijnych oraz z budżetu państwa Polskiego, dzięki finansowaniu zapewnionemu przez FEWiM.

Planowane prace remontowe obejmują przebudowę drogi powiatowej numer 2081N, znanej jako ulica Portowa, zgodnie z lokalnym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Elbląg-Zdrój. Modyfikacje obejmują odcinek ul. Portowej, począwszy od skrzyżowania z ul. Trasą Unii Europejskiej aż do terenów portu morskiego w Elblągu. Prace budowlane będą dotyczyć jezdni, chodników, zjazdów, oświetlenia ulicznego, odwodnienia i eliminacji konfliktów infrastrukturalnych.

W czerwcu rozpoczęto już trzecią rundę postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Obecnie jesteśmy w trakcie analizy i oceny złożonych propozycji ofertowych.