Wsparcie dla osób bezdomnych w Elblągu podczas mrozów

Ekstremalnie niskie temperatury są niebezpieczne dla osób żyjących na ulicy. Elbląg, zarówno na poziomie władz miejskich, jak i instytucji społecznych, dokłada starań, aby monitorować sytuację ludzi bezdomnych oraz zapewnić im odpowiednią pomoc. Dzisiejsze spotkanie w Urzędzie Miejskim dotyczyło właśnie tej kwestii.

Obecnie około 160 osób bez stałego miejsca zamieszkania korzysta z miejsc oferowanych przez Schronisko dla Bezdomnych na Nowodworskiej oraz Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych przy Królewackiej 102. Te osoby mają zapewnione zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. Jeśli sytuacja tego wymaga, obie te instytucje są w stanie przyjąć dodatkowe osoby potrzebujące schronienia.

Straż Miejska i Policja współpracują z pracownikami Elbląskiego Centrum Usług Społecznych (ECUS) w ramach patrolowania miejsc, które są potencjalnymi schronieniami dla osób bezdomnych. W trakcie tych działań proponują tym ludziom pomoc natychmiastową, informując jednocześnie o dostępnej pomocy stacjonarnej – zarówno w Schronisku dla Bezdomnych, jak i Miejskim Centrum Wsparcia. W 2023 roku Straż Miejska przeprowadziła w ramach tych działań ponad 340 interwencji, które obejmowały między innymi transport osób bezdomnych do wyżej wymienionych instytucji. Również w 2023 roku, Straż Miejska wraz z pracownikami ECUS przeprowadziła łącznie 175 kontroli potencjalnych miejsc przebywania osób bezdomnych. Tylko na początku bieżącego roku, przeprowadzono już 19 takich kontroli. Zdaniem pracowników ECUS oraz strażników miejskich, osoby bezdomne zdają sobie coraz lepiej sprawę z konieczności szukania pomocy podczas mrozów, choć często utrudnieniem jest choroba alkoholowa.

Bezdomni otrzymują również ciepłe posiłki – około 50 osób korzysta z posiłków dystrybutuowanych przez Caritas Diecezji Elbląskiej przy ulicy Zamkowej. Ponadto, ECUS przygotowało specjalne pakiety zimowe dla osób bezdomnych, składające się z ciepłych rękawiczek, wkładów grzewczych do rękawiczek, dwóch par grubych skarpet, koca termicznego oraz posiłku z podgrzewaczem.

Wszystkie służby oraz pracownicy ECUS i Urzędu Miejskiego apelują do mieszkańców Elbląga o czujność i informowanie o osobach bezdomnych, które mogą potrzebować pomocy.