Wręczenie powołań do Rady Dyrektorów Szkół Branżowych przez Minister Edukacji – Dorota Bajor z Elbląga wśród powołanych

Barbara Nowacka, pełniąca obowiązki Ministra Edukacji, dokonała 27 maja 2024 roku oficjalnego wręczenia nominacji do Rady Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego. Wśród osób powołanych na te stanowiska znalazła się Dorota Bajor, działająca na stanowisku dyrektora elbląskiego Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług imienia Mikołaja Kopernika.

Radę tworzą łącznie 48 dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych, które zajmują się kształceniem zawodowym. Wybór tych osób dokonany został przez kuratorów oświaty, wyznaczając po trzy osoby z każdego województwa. W skład tego grona wchodzą dyrektorzy szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia, techników, szkół policealnych oraz centrów kształcenia zawodowego. Ponadto, w radzie zasiedli dyrektorzy placówek, które tworzą branżowe centra umiejętności.

Celem Rady Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego jest stworzenie ogólnopolskiego forum, na którym inicjowane są zmiany w kształceniu zawodowym – te propozycje pochodzą bezpośrednio od Ministra Edukacji. Rada ma także za zadanie organizować i wspierać działania informacyjno-promocyjne dotyczące kształcenia zawodowego w różnych branżach. Szczególny nacisk kładzie na promowanie tych działań w środowisku pracodawców.