Elbląg: Głosowania w Zielonym Budżecie rozpoczęte na Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Świętowanie Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Elblągu ma szczególny wydźwięk, jako że od dziś miasto zaprasza swoich mieszkańców do udziału w głosowaniu w ramach Zielonego Budżetu. Na podjęcie decyzji mają czas do 23 czerwca.

Prezydent Elbląga, Michał Missan, chwali lokalne zielone przestrzenie i wspiera mieszkańców do angażowania się w ich rozwijanie. Podkreśla on, że „w tegorocznym budżecie przeznaczono 30.000 zł na zazielenianie terenów wokół domostw elblążanek i elblążan”. Dodatkowo, planowane jest zwiększenie tej kwoty w przyszłym roku do sumy 100 tys. złotych.

W tym roku otrzymano 17 propozycji projektów do Zielonego Budżetu. Tylko 7 z nich spełniło kryteria formalno-prawne, dotyczące m.in. własności gruntu, planów zagospodarowania oraz kosztów i estetyki miasta. Te projekty zostają teraz przedłożone do publicznego głosowania.

Zgodnie z regulaminem, w danym roku na realizację projektów w Zielonym Budżecie przeznaczane jest 30.000 złotych. Kwota dofinansowania jednego projektu nie może przekroczyć 10 000 zł i projekty są realizowane do momentu wyczerpania funduszy, zgodnie z liczbą uzyskanych głosów.

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Miasto Elbląg, przy czym każda osoba ma prawo oddać swój głos na tylko jeden projekt. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć oświadczenie wypełnione przez opiekuna prawnego lub rodzica. Termin głosowania upływa 23 czerwca bieżącego roku.

Dotychczas w ramach Zielonego Budżetu zrealizowano już 16 projektów, na które wydano łącznie 90 000 złotych.