Optymalizacja bezpieczeństwa na ulicy Legionów w Elblągu

Po wcześniejszych zapowiedziach, Departament Zarządzania Ruchem Drogowym we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, przystąpił do analizy sytuacji związanej z bezpieczeństwem na przejściu dla pieszych usytuowanym przy ulicy Legionów. Prace te były spowodowane incydentem, do którego doszło w maju bieżącego roku, kiedy to potrącone zostało dziecko.

Na podstawie przeprowadzonej analizy, podjęto decyzję o wprowadzeniu dodatkowych środków bezpieczeństwa. Wpisane one zostały w nowe regulacje dotyczące oznakowania drogowego. Przy przejściu dla pieszych pojawi się znak P-10 prezentujący „przejście dla pieszych” na charakterystycznym czerwonym tle, co ma na celu zwiększenie widoczności tego miejsca. Dodatkowo, zostanie umieszczony znak T-27, który informuje o tym, że „przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci”.

Zmiany te są aktualnie w trakcie realizacji i ich finalizacja planowana jest do końca czerwca. Kontrola nad przejściem pozostaje w rękach Departamentu Zarządzania Ruchem Drogowym oraz Policji, które nadal będą monitorować sytuację na tym odcinku drogi.

Warto przypomnieć, że w poprzednich latach zostało już wprowadzone dwustronne oznakowanie, które obejmuje znaki D-6 „przejście dla pieszych”, umieszczone na specjalnym fluorescencyjnym tle, dodatkowo zwiększającym ich widoczność.