Szkolenie Motopomocnych dla motocyklistów w Elblągu – pierwsza pomoc i bezpieczna jazda

10 lutego, w sobotni dzień, elbląskie środowisko motocyklistów miało okazję uczestniczyć w szkoleniu zorganizowanym przez wrocławską fundację Motopomocni. Głównymi tematami omawianymi podczas zajęć była pierwsza pomoc stosowana w sytuacji wypadków drogowych, aspekty bezpieczeństwa biernego oraz kwestie techniki jazdy i przepisów ruchu drogowego. W wydarzeniu wzięło udział 50 osób, które miały okazję poszerzyć swoje umiejętności i zdobyć nowe doświadczenia.

Motopomocni to fundacja, która zrzesza około 70 wolontariuszy z całego kraju. Od dekady, nieodpłatnie udzielają wsparcia i edukują społeczność motocyklistów. „Dzisiaj w Elblągu prowadzimy szkolenie pod hasłem „Bezpieczny i motopomocny motocyklista”. W tym roku organizujemy takie szkolenia w 16 polskich miastach. Chcę podkreślić, że w 2023 roku udało nam się przeszkolić aż 700 motocyklistów”, informuje Dorota Bednarczyk, pełniąca funkcję wiceprezesa fundacji Motopomocni.

Zgodnie z wyjaśnieniem Doroty Bednarczyk, celem działań fundacji jest podniesienie poziomu świadomości motocyklistów. Akcent kładą na to, jak skutecznie reagować i udzielać pomocy podczas wypadku drogowego oraz jak poprawiać własny wizerunek. Podczas szkoleń szczególnie dużo uwagi poświęca się nauczaniu pierwszej pomocy medycznej zarówno w teorii, jak i praktyce. Uczestnicy mogą dowiedzieć się więcej o prawie, bezpieczeństwie ratownika, zabezpieczaniu miejsca zdarzenia, resuscytacji krążeniowo-oddechowej czy o defibrylacji za pomocą zewnętrznego, automatycznego defibrylatora. Każde szkolenie składa się z pięciu bloków ćwiczeń.

Podkreślając znaczenie znajomości zasad pierwszej pomocy, Dorota Bednarczyk zauważa, że motocyklista jest często pierwszą osobą, która może dotrzeć na miejsce wypadku i udzielić pomocy. W czasie tegorocznego szkolenia przewidziano również blok ćwiczeń dotyczący analizy sytuacji wypadkowych. Uczestnicy miały okazję obejrzeć nagrania z wypadków drogowych, w których uczestniczyli motocykliści, a następnie przeanalizować je, omawiając jakie działania podjąć, aby zapobiec takim sytuacjom. Tematyka szkoleń obejmuje również kwestie techniki hamowania, ograniczania prędkości oraz bezpieczeństwa biernego, czyli świadomego wyboru odpowiedniego ubioru – odzieży motocyklowej, kasków, butów. „Chodzi o to, żeby być świadomym tego, co obecnie jest dostępne na rynku”, podsumowuje Dorota Bednarczyk.