Uroczystość przysięgi 129 żołnierzy w dziewiątej braniewskiej brygadzie kawalerii pancernej

Niedawno, dziewiąta brygada kawalerii pancernej z Braniewa stała się miejscem uroczystości przysięgi 129 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Po miesięcznym, intensywnym szkoleniu, młodzi żołnierze oficjalnie zadeklarowali swoją lojalność i gotowość do służby. Niestety, uroczystość musiała zostać nieco opóźniona z powodu późniejszego dojazdu elbląskiej orkiestry wojskowej.

Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową mogą podjąć osoby pełnoletnie, obywatele Polski, którzy posiadają co najmniej podstawowe wykształcenie i są zdolni fizycznie oraz psychicznie do pełnienia służby wojskowej. Także osoby o nienagannych opiniach i tacy, którzy nie byli karani za umyślne przestępstwa. W trakcie szkolenia żołnierzy nauczono taktyki, strzelania, podstaw udzielania pomocy medycznej oraz łączności. Musztra wojskowa była również ważnym elementem szkolenia, co było widoczne podczas udanej defilady pododdziałów. Wśród nowych żołnierzy znalazło się także kilkanaście kobiet. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, dziewięćdziesiątka postanowiła kontynuować swoją wojskową karierę. Kolejnym etapem jest 11 miesięcy służby. Następnie istnieje możliwość składania wniosków o służbę zawodową.

Plac defiladowy był pełen rodzin żołnierzy, dla których udział w uroczystości był dużym przeżyciem. Matki, żony, dzieci i ojcowie wyrażali swój niepokój, wynikający z czasu rozłąki z najbliższymi. Część żołnierzy pochodziła z odległych regionów Polski, niektórzy nawet z Żywca. Generał brygady Sławomir Lidwa, dowódca braniewskiej brygady, zauważył rosnący potencjał wojskowy jednostki.

– Obserwujemy stały wzrost liczby służących u nas żołnierzy – powiedział generał Lidwa. – Z niecierpliwością czekamy również na nowy sprzęt, na koreańskie czołgi K2.

Szeregowy elew Dariusz Włodarski wspomniał, że najbardziej emocjonujące były zajęcia z taktyki i strzelania. Jego przyszłe plany są zdecydowanie skierowane na wojsko – pragnie zostać kierowcą czołgu lub działonowym.

Uroczystość odbywała się w uroczystym nastroju. Nowi żołnierze z dumą odśpiewali hymn oraz „Pierwszą Brygadę”, a kilku z nich, którzy osiągnęli najwyższe oceny swojej służby, wypowiedzieli przysięgę „na sztandar”. Kilkunastu żołnierzy otrzymało listy gratulacyjne, a rodziny wyróżnionych zaproszono na trybunę honorową. Całość uroczystości uświetniła występ elbląskiej orkiestry wojskowej pod batutą tamburmajora starszego chorążego sztabowego Jacka Buczka.