Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu z nową windą i zmodernizowaną stołówką

Na początku roku szkolnego Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu cieszy się z dwóch istotnych unowocześnień. W placówce pojawiła się nowa winda, dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, oraz odnowiona stołówka, co na pewno wpłynie na wygodę posilania się dla dzieci. Oba obiekty zostały oficjalnie udostępnione 6 września, podczas ceremonii z udziałem społeczności szkolnej i specjalnie zaproszonych gości.

Jak podkreśliła dyrektor szkoły, Małgorzata Pawlikowska, obie inwestycje są bardzo istotne dla placówki, a zwłaszcza dla dzieci z niepełnosprawnościami. W swoim przemówieniu wyraziła ona wdzięczność wszystkim zaangażowanym w realizację tych projektów.

Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu edukuje 462 uczniów, z których 74 ma różnego rodzaju niepełnosprawności. Wśród nich jest 14 osób z niepełnosprawnością ruchową. Uroczyste otwarcie windy ułatwiającej poruszanie się po budynku szkoły honorowo uświetnił swoją obecnością wiceprezydent Elbląga – Michał Missan.

Wiceprezydent Elbląga, Michał Missan, wyraził satysfakcję ze zmian w szkole, do której uczęszczało również jego dziecko. Podkreślił integracyjny charakter placówki, gdzie edukację otrzymuje około 70 dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności. Dodał również, że zarówno dla uczniów poruszających się na wózkach, jak i innych osób korzystających z infrastruktury szkoły, na pierwszym miejscu powinna być dostępność. Przy tej okazji podziękował Pani Dyrektor, pracownikom szkoły oraz urzędnikom miejskim za przeprowadzenie obu inwestycji.

Zmodernizowana stołówka powstała dzięki wykorzystaniu środków z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dofinansowanie na ten cel wyniosło 80 tysięcy złotych. Dodatkowo Miasto dołożyło do tego projektu 20 tysięcy złotych. Natomiast zupełnie nowa winda, która zastąpiła starą konstrukcję, została sfinansowana środkami PFRON. Kwota dofinansowania to 110 tysięcy złotych, a wkład własny Miasta to 103 tysiące złotych.