Stop aktom wandalizmu w Elblągu: Apel Straży Miejskiej do mieszkańców

Strażnicy miejscy z Elbląga wyrażają swoje oburzenie i niezrozumienie dla działań wandali, które dotykają miejskich atrakcji. W swojej komunikacji na platformach społecznościowych, podkreślają, że miejsca takie jak wystawy czy pomniki są wspólnym dobrem wszystkich mieszkańców.

Zwracają uwagę na najnowsze przypadki wandalizmu, takie jak dewastacja ekspozycji na otwartym powietrzu obok Ratusza Staromiejskiego czy kolejne usiłowanie zniszczenia postaci Piekarczyka. Te zgubne działania zostały udokumentowane na zdjęciach z kamer monitoringu, które zostały opublikowane przez Straż Miejską.

Jedno z nagrań pokazuje osobę, która przewraca elementy wystawy umieszczonej przed Ratuszem Staromiejskim. Kolejne zdjęcia dokumentują agresywne zachowanie mężczyzny starającego się odebrać wędkę figurce Piekarczyka znajdującej się przy Moście Wysokim.

Po bezskutecznej próbie zabrania wędki, sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. Jednakże, dzięki czujności patrolu zmotoryzowanego Straży Miejskiej, mężczyzna został szybko zlokalizowany i zatrzymany. Akt wandala został następnie przekazany do wezwanej na miejsce służby policyjnej – informuje Straż Miejska.

Strażnicy przypominają również, że nawet za drobne akty wandalizmu (do wartości 500 zł), kodeks wykroczeń przewiduje surowe sankcje prawne. Może to być zarówno kara aresztu, ograniczenia wolności, jak i grzywna.