Podsumowanie propozycji do Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok

Przyjęcie zgłoszeń do Budżetu Obywatelskiego na nadchodzący rok zakończyło się, za wszystkie nadesłane wnioski serdecznie dziękujemy. Pomimo sezonu wakacyjnego, mieszkańcy Elbląga nie zawiedli, złożywszy łącznie 156 propozycji.

Podobnie jak w poprzednich latach, spora ilość wniosków dotyczyła infrastruktury miejskiej. Obecne były propozycje związane z budową chodników, renowacją alejek w parkach, utworzenie ścieżek rowerowych, nowe nasadzenia zieleni czy modernizacja estetyki miasta. Nie brakowało też wniosków mających na celu poprawę zdrowia mieszkańców. Mieszkańcy Elbląga często zgłaszali także inicjatywy mające na celu integrację lokalnej społeczności, zwłaszcza poprzez małe projekty.

Zabezpieczono 4.105.000 zł na realizację wygranych projektów w budżecie na przyszły rok. Tradycyjnie, fundusze są podzielone na pięć okręgów, gdzie na każdy przypada 550.000 zł oraz na zadanie ogólnomiejskie z pulą 1.355.000 zł. W ramach okręgów wyborczych przeznaczono po 30.000 zł na małe projekty, a kwota każdego wniosku nie może przekroczyć 10.000 zł.

Teraz miejscy urzędnicy przystąpią do formalnej i merytorycznej oceny 154 wniosków, które zostały złożone na czas. Zostaną one ocenione pod kątem możliwości praktycznej realizacji sugerowanych działań, efektywności ekonomicznej, aspektów formalno-prawnych oraz możliwości finansowych i technicznych.

Do 15 września zostanie opublikowana lista wniosków ocenionych pozytywnie i negatywnie. Od 18 do 22 września wnioskodawcy, których pomysły nie zostaną uwzględnione, będą mieli możliwość odwołania.

Głosowanie na ostatecznie zatwierdzoną listę projektów będzie trwało od 12 października do 9 listopada tego roku.