Zgłoszenia w ramach budżetu obywatelskiego w Elblągu na 2024 rok

W piątek, elbląski urząd miejski poinformował, że na przyszłoroczny budżet obywatelski wpłynęło więcej niż 150 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Elbląga. Na realizację tych projektów miasto planuje przeznaczyć kwotę przekraczającą 4,1 mln zł.

Konkretnie, to mieszkańcy zgłosili do urzędu miasta w sumie 156 wniosków dotyczących budżetu obywatelskiego na nadchodzący rok. Niestety, dwa z tych wniosków zostały odrzucone z powodu spóźnienia – nie dotarły do urzędu w wyznaczonym czasie. Wszystkie pozostałe propozycje zostaną teraz dokładnie zbadane i ocenione przez urzędników pod kątem możliwości ich realizacji oraz zgodności z przepisami prawnymi.

Jak podkreśliła Joanna Urbaniak, rzeczniczka prezydenta Elbląga, wiele z tych pomysłów dotyczy infrastruktury miejskiej. Chodzi tu o takie inwestycje jak budowa chodników, renowacja alejek w parkach czy ścieżek rowerowych oraz nowe nasadzenia zieleni. Niektóre projekty koncentrują się na poprawie estetyki miejskiej lub zdrowia mieszkańców. Wiele wniosków dotyczy też inicjatyw integrujących lokalną społeczność, zwanych „małymi projektami”.

Środki na realizację wybranych przez mieszkańców projektów wyniosą około 4,1 mln zł. Z tej puli ponad 1,3 mln zł zostanie przeznaczone na zadania ogólnomiejskie, natomiast po 555 tys. zł dla poszczególnych okręgów. Na „małe projekty” zostanie wydzielone po 30 tys. zł.

Deklaracje ostateczne dotyczące zaakceptowanych i odrzuconych wniosków zostaną opublikowane do 15 września br. Mieszkańcy będą mogli głosować na wybrane projekty od 12 października do 9 listopada, a wyniki zostaną ogłoszone 6 grudnia.

Podczas ostatniego głosowania w ramach elbląskiego budżetu obywatelskiego uczestniczyło ponad 5,2 tysiąca osób. Wyborcy mieli do dyspozycji 43 zadania, w tym 11 ogólnomiejskich.