Start prac budowlanych na terenie dawnego kąpieliska w Elblągu przepowiada powstanie nowego basenu

W mieście Elbląg ruszyły prace budowlane w miejscu dawnej pływalni ulokowanej przy ulicy Spacerowej. Zgodnie z założeniami, mieszkańcy będą mogli korzystać z nowo powstałego basenu w nieodległym czasie, to jest mniej więcej w ciągu dwóch nadchodzących lat.

Miasto Elbląg podało do wiadomości publicznej, że obecnie realizowany jest etap przygotowawczy, obejmujący tworzenie infrastruktury dla pracowników budowy oraz prowadzenie prac ziemnych. Planowany basen, o głębokości wahającej się od 1,2 metra do 1,8 metra, zostanie zbudowany na terenie dawnego wojskowego basenu, zajmując powierzchnię 3,5 hektara.

Izba wykonawcza gwarantuje, że do końca bieżącego roku teren przy ulicy Spacerowej zostanie całkowicie oczyszczony ze śladów starej pływalni. Nowo wybudowane centrum rekreacji wodnej będzie wyposażone w pięć zjeżdżalni, tory pływackie, pomosty oraz boiska. Dodatkowo na terenie znajdzie się także zaplecze gastronomiczne. Otwarcie kąpieliska planowane jest na czerwiec 2025 roku i według założeń, pływalnia będzie czynna od czerwca do sierpnia każdego roku.

Planowana inwestycja przy ulicy Spacerowej ma wynieść około 90,5 miliona złotych. Na finansowanie projektu miasto otrzymało 65 milionów z funduszy rządowych, a pozostałe środki zostaną uzyskane z emisji obligacji przez lokalny samorząd.

Przywołajmy na chwilę historię miejsca – przy ulicy Spacerowej w Elblągu już od 1934 roku funkcjonował basen, który był jednym z największych i najstarszych obiektów tego typu w Europie. Niestety, po działaniach sanepidu, kąpielisko zostało zamknięte w 2012 roku.