Spadek liczby prawników w Polsce: zmiana trendu czy znak czasów?

Obserwując dzisiejszy krajobraz zawodowy, zauważa się wyraźny spadek liczby specjalistów prawa w Polsce. Mimo krótkotrwałego ożywienia tego roku, jak informuje „Rzeczpospolita”, ogólna tendencja do zmniejszania się liczby prawników, którzy przystępują do egzaminów na aplikacje, jest niezaprzeczalna.

Dziennik podkreśla, że aspirujący do roli radców prawnych, adwokatów, komorników czy notariuszy już za dwa tygodnie staną przed testami ministerialnymi. Pomimo niewielkiego wzrostu liczby kandydatów w porównaniu z poprzednim rokiem, to jednak analiza ostatnich 15 lat (od 2008) pokazuje ciągły spadek zainteresowania tą ścieżką zawodową.

Artykuł zwraca również uwagę na fakt, że nie tylko maleje liczba absolwentów studiów prawniczych, ale także coraz mniej z nich decyduje się na podjęcie egzaminów na aplikację zaraz po ukończeniu studiów.

Według relacji dziennika. Częściowym powodem tego trendu może być nasycenie rynku i rosnąca konkurencja. Liczba notariuszy podwoiła się, dynamika wzrostu radców i adwokatów była jeszcze większa a liczba kancelarii komorniczych niemal czterokrotnie wzrosła przez ostatnie 15 lat! Prezes Krajowej Rady Komorniczej Sławomir Szynalik potwierdza zauważalny oraz narastający od kilku lat spadek zainteresowania aplikacją komorniczą.

W artykule zwraca się także uwagę na to, że organy prawnicze stawiają czoła temu wyzwaniu, próbując przyciągnąć młode pokolenie do swoich profesji. Zarówno radcy, jak i adwokaci skupiają się na większej elastyczności w programach swoich aplikacji, podkreślając znaczenie edukacji zdalnej. Dążą również do przygotowania bardziej atrakcyjnych materiałów dla aplikantów i oferują możliwość przeprowadzenia próbnych egzaminów zawodowych.