Renowacja Placu Katedralnego i restrykcje parkingowe na Starym Mieście w Elblągu

Starówka elbląska doświadczy szeregu zmian, wśród których kluczowym jest remont Placu Katedralnego. Dodatkowo, miejsce postojowe przy parafii św. Mikołaja zostało ograniczone betonowymi słupkami, co sygnalizuje koniec możliwości parkowania w pobliżu katedry.

Kompleksowy proces rewitalizacji obejmie odnowienie nawierzchni z kamiennej kostki i klinkieru oraz modernizację studni elektrycznych na obszarze pomiędzy katedrą a ulicami Mostową, Wodną i Rybacką. Miasto ma zamiar powierzyć to zadanie Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej, działając w ramach tzw. zamówienia z wolnej ręki. Przewidywany koszt renowacji wyniesie 250 tys. zł i zostanie pokryty z budżetu miasta.

Plac Katedralny, który znajduje się przed frontem katedry św. Mikołaja, po gruntownej renowacji przeprowadzonej kilka lat temu, stał się jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc przez mieszkańców Elbląga. Największym magnesem dla zwiedzających jest tu fontanna gra planszowa, której tematem jest starówka elbląska, a także tablica interaktywna.

Zmiany dotkną również nieoficjalne miejsce postojowe graniczące z Placem Katedralnym. Parking należący do parafii św. Mikołaja został teraz zagrodzony betonowymi słupkami. Będzie on dostępny jedynie w niedzielę w godzinach od 6 do 19 podczas mszy świętej, oraz w pełni otwarty i bezpłatny podczas organizacji miejskich imprez. W pozostałych okresach, możliwość parkowania na tym terenie zostanie ograniczona do gości weselnych i osób uczestniczących w nabożeństwach pogrzebowych.