Renesans Elbląskich Rzeźb: proces Konserwacji Dzieł Galerii EL

Na początku tego roku, dokładnie w marcu, Galeria EL, będąca częścią Elbląskiego Centrum Sztuki, otrzymała fundusze na konserwację czterech swoich przestrzennych dzieł. Te fundusze pochodziły z inicjatywy Programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, znanego pod nazwą „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023”. Koszt całego procesu konserwacji wyniósł łącznie 141 tysięcy złotych, a kwota dofinansowania opiewała na sumę 132 tysięcy złotych. Informacje te przekazała Agata Marcinkowska-Fedeczko, pracująca w dziale promocji centrum sztuki.

Przedmiotem renowacji były metalowe rzeźby, które są częścią Otwartej Galerii – unikalnej kolekcji kilkudziesięciu obiektów artystycznych. Ta zbiór stanowi integralny element historycznej i urbanistycznej struktury miasta Elbląga. Jest to jedyny tak duży projekt kulturalny w Polsce, upamiętniający fenomenalny eksperyment z lat 60., polegający na współpracy twórców sztuki z robotnikami – utopijnym projekcie międzyklasowej harmonii.

Jak wyjaśniła Marcinkowska-Fedeczko, pierwszym etapem konserwacji było stworzenie naukowego planu remontu. Następnie przystąpiono do prac konserwatorskich, które obejmowały czyszczenie powierzchni rzeźb oraz odnowienie ich pierwotnej palety kolorów.

Centrum Sztuki Galeria El podkreśla, że opieka konserwatorska nad tak licznym zbiorem dzieł rozlokowanych na obszarze całego miasta, stanowi niebanalne wyzwanie i wiąże się z wieloma trudnościami. Każda z tych form przestrzennych jest ciągle narażona na wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych, co wymaga stałej opieki ze strony właściciela – Urzędu Miasta Elbląga oraz merytorycznego nadzoru ze strony Galerii EL. Konieczna jest regularna renowacja każdej z rzeźb co kilka lat.