Historyczne dworce kolejowe w Pasłęku i Gronowie Elbląskim odzyskają dawny blask

Zabytkowe obiekty dworców kolejowych w Pasłęku i Gronowie Elbląskim, które obecnie nie są wykorzystywane, zostaną poddane gruntownemu remontowi. Przebudowa będzie prowadzona z naciskiem na zachowanie historycznych detalów, datujących się nawet do drugiej połowy XIX wieku. PKP S.A. zawarło umowy na opracowanie projektów dla obu inwestycji.

Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A., zapewnia, że modernizacja 8 dworców w województwie warmińsko-mazurskim jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych. Trzy z nich już służą podróżnym, a dodatkowo zbudowano nowy dworzec w Nidzicy. Dworce w Pasłęku i Gronowie Elbląskim nie tylko odzyskają swoją historyczną elegancję, ale będą również oferować usługi dla podróżnych oraz lokalnych mieszkańców.

Oba zabytkowe obiekty – dworzec z XX wieku w Pasłęku i ten z drugiej połowy XIX wieku w Gronowie Elbląskim – zostaną przebudowane z dbałością o detale historyczne. Nowoczesne standardy obsługi podróżnych zostaną wprowadzone w środku, a budynek będzie dostosowany do potrzeb wszystkich osób, w tym osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi – informuje Wydział Współpracy z Mediami PKP S.A.

W lipcu br., PKP S.A. zobowiązało się do remontu dworców w Pasłęku i Gronowie Elbląskim. Samorządy zgodziły się wynająć przestrzeń w obu budynkach. Planuje się wynajem ponad 800 mkw. powierzchni, na której znajdą się m.in. salka terapii zajęciowej, miejski ośrodek pomocy społecznej, punkt obsługi mieszkańca oraz centrum usług społecznych i świetlica środowiskowa.

Obecnie podpisano umowy na stworzenie dokumentacji projektowej obu inwestycji. PKP SA informuje, że przebudowane dworce będą lepiej dostosowane do możliwości osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne, a także wprowadzone zostaną ścieżki prowadzące i toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Modernizacja dworców ma na celu nie tylko poprawę komfortu podróżnych, ale również uwzględnia aspekty ekologiczne i bezpieczeństwa. Zamontowany zostanie system BMS (Building Management System), który pozwoli na optymalizację zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej. Zwiększenie bezpieczeństwa zapewnią nowoczesne systemy monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowe.

Prace obejmują również budowę nowych chodników i parkingów oraz montaż elementów małej architektury i uporządkowanie zieleni. Finansowanie przebudowy dworców będzie pokryte ze środków własnych PKP S.A. Inwestycje podzielono na dwa etapy, a prace projektowe powierzono firmie Maple sp. z o.o. z Katowic. Po zakończeniu prac projektowych, PKP SA planuje ogłosić konkurs na wykonawców robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia obu inwestycji to rok 2026.