Przetarg na inwestycję w strefie uzdrowiskowej Fromborka ogłoszony z celu zagospodarowania terenu i poprawy lecznictwa

Frombork, znany miejscowość o uznanej strefie uzdrowiskowej, rozpoczął proces przetargowy na budowę nowych obiektów mających służyć lecznictwu uzdrowiskowemu, a także na odnowienie terenów parkowych. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane 14 listopada przez władze gminy. Wszystko to jest możliwe dzięki potwierdzeniu przez Ministerstwo Zdrowia w październiku, że woda pochodząca ze źródła znajdującego się na terenie Fromborka ma właściwości lecznicze.

Przedmiotem przetargu jest realizacja kompleksowego projektu obejmującego zarówno zaprojektowanie jak i wybudowanie tężni solankowej. Ponadto, planowane jest odnowienie otaczającego ją obszaru parkowego w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej i konserwatorskiej miasta Frombork. Celem tej inwestycji jest ułatwienie dostępu do usług lecznictwa uzdrowiskowego dla mieszkańców i turystów oraz stworzenie przestrzeni do wypoczynku, rozrywki i kultury. Przewiduje się m.in. wyznaczenie i utwardzenie ścieżek pieszych, ulepszenie infrastruktury sanitarno-inżynieryjnej, budowę publicznych toalet oraz rewitalizację terenów zielonych.

Postępowanie przetargowe składa się z dwóch etapów. Pierwszy obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, natomiast drugi – realizację prac budowlanych. W procesie wyboru oferty najważniejsza będzie cena, stanowiąca 60% wszystkich kryteriów, a także okres gwarancji, który stanowi pozostałe 40%. Oferty można składać do 4 grudnia. Projekt zostanie sfinansowany z funduszu Polski Ład i według wstępnej estymacji kosztów przedstawionej w dokumentacji przetargowej, gmina Frombork otrzymała z rządu dofinansowanie w wysokości 4 mln 900 tys. zł na ten cel.