Planowana inwestycja mieszkaniowa koło biurowca Porta Mare to blisko 200 nowych mieszkań

W bezpośrednim sąsiedztwie biurowca Porta Mare, który jest w trakcie budowy, planowane jest wzniesienie dwóch budynków mieszkalnych. Plany te przewidują utworzenie prawie 200 apartamentów na działce usytuowanej przy ulicy Warszawskiej.

Działka o powierzchni przekraczającej 1,1 ha, otoczona ulicami: Warszawską, Kupiecką i Szańcową, była wcześniej wykorzystywana na cele magazynowe, garażowe oraz usługowe. Przez wiele lat obszar ten był miejscem działalności m.in. warsztatów i komisów samochodowych.

W roku 2022 władze miasta sprzedały nieruchomość firmie Inpro z Gdańska za kwotę 5 milionów złotych. Na początku bieżącego roku inwestor uzyskał pozwolenie na rozbiórkę istniejących na tym terenie obiektów, a prace związane z rozbiórką rozpoczęły się już w marcu.

Firma Inpro złożyła wniosek do Urzędu Miasta o pozwolenie na budowę. Co dokładnie ma zostać wybudowane na tej działce?

Inwestor planuje budowę kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które będą zawierały miejsca usługowe, garaże oraz infrastrukturę drogową i techniczną. Projekt przewiduje powstanie dwóch budynków. Pierwszy z nich – budynek A – będzie miał garaż podziemny na 55 miejsc postojowych i 90 lokali mieszkalnych. Drugi zaś – budynek B-C – będzie zawierał garaż podziemny na 56 miejsc postojowych, 96 lokali mieszkalnych oraz 5 lokali usługowych zlokalizowanych na parterze.