Program Rewitalizacji dla Elbląga do 2030 roku otrzymuje pozytywną zgoda Urzędu Marszałkowskiego

Uzyskanie aprobaty od Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie jest ważnym krokiem dla „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg do 2030 roku”. Program ten został wpisany do rejestru gminnych programów rewitalizacji dla województwa warmińsko-mazurskiego, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa.

Efektem tego jest możliwość poszukiwania dodatkowego finansowania unijnego dla tych, którzy są uprawnieni do korzystania z tej inicjatywy na terenie miasta Elbląg. Wszystko to odbywa się w ramach działania 12.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich, które jest częścią programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

Podmioty, które mają prawo ubiegać się o fundusze na realizację działań związanych z kompleksową rewitalizacją obszarów określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji, to nie tylko samorząd i jego jednostki organizacyjne, ale także organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Pierwszy konkurs związany z działaniem 12.1 planowany jest na sierpień 2024 roku. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będzie odpowiedzialny za organizację naboru, a także za przyjmowanie i ocenę zgłoszonych projektów.