Prezydent Michał Missan odwiedził Starostwo Powiatowe w Elblągu na zaproszenie Starosty Macieja Romanowskiego

Prezydent Michał Missan, na zaproszenie Starosty Elbląskiego Macieja Romanowskiego, odwiedził siedzibę Starostwa Powiatowego w Elblągu. Ten formalny pobyt był okazją do głębokiej rozmowy między dwoma samorządowcami na temat współdziałania ich jednostek samorządowych.

Podczas spotkania, Pan Romanowski pokazał gościowi film prezentujący Powiat Elbląski, z szczególnym podkreśleniem najnowszych inwestycji i projektów realizowanych przez lokalny samorząd powiatowy. Film ten stanowił także przegląd bieżącej pracy samorządu z lokalną społecznością.

Wizyta była również szansą na omówienie potencjalnych możliwości rozwojowych dla regionu. Szczególnie dyskutowane były kwestie związane z Kanałem Żeglugowym przez Mierzeję Wiślaną oraz nowo wybudowanym mostem obrotowym w Nowakowie. Rozmawiano również o planach i projektach, które mają być realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym.

Dyskusje dotyczyły także wspólnych działań w sytuacjach kryzysowych, które mogą potencjalnie wystąpić w przyszłości. Obaj samorządowcy wykazali się zaangażowaniem w prowadzenie rozmów na ten temat i zgodzili się na dalszą współpracę.