Poszukiwany organizator dla tegorocznego elbląskiego jarmarku świątecznego

Samorząd Elbląga jest w trakcie poszukiwania firmy, która podejmie się organizacji jarmarku będącego częścią planowanych na ten rok Świątecznych Spotkań Elblążan. Zadanie to wydaje się przyciągać zainteresowanie jednego konkretnego przedsiębiorcy.

Świąteczna impreza, będąca już dobrze znanym elementem tradycji elbląskiej, została zaplanowana na daty 9-10 grudnia i tradycyjnie rozegrana będzie w scenerii starówki. Wymogi określone dla potencjalnej firmy organizującej wydarzenie są dość szczegółowe. Obejmują one między innymi przygotowanie elementów zarówno merytorycznych jak i formalnoprawnych, takich jak regulamin jarmarku, cennik czy formularz dla wystawców. Dodatkowo firma ta powinna również zorganizować biuro jarmarku z dostępnym numerem telefonu do informacji oraz zapewnić obsługę przez 8 godzin dziennie, począwszy od dnia podpisania umowy aż do 12 grudnia 2023 roku.

Częścią zadania jest zapewnienie co najmniej 55 wystawców na każdy dzień jarmarku, prowadzenie rejestru wystawców, pobieranie opłat za udział w jarmarku zgodnie z ustaloną tabelą opłat oraz szereg innych spraw organizacyjnych. Wymogi te obejmują między innymi zabezpieczenie dostępu do energii elektrycznej, odpowiedniej organizacji ruchu, przygotowanie gadżetów czy oprawy wizualnej starówki.

Decydującym kryterium w procesie wyboru firmy jest jej oferta cenowa. Termin na składanie ofert upłynął 7 listopada. Do urzędu wpłynęła jedna propozycja, wynosząca nieco ponad 77 tysięcy złotych brutto. Oferta ta jest obecnie analizowana przez urzędników.