Porady dla studentów szukających mieszkań do wynajęcia

Przybliżając się koniec sierpnia i początek września, studenci zaczynają intensywne poszukiwania mieszkań do wynajęcia. Bez względu na to, czy jesteś najemcą, czy wynajmującym, ważne jest, aby umowa najmu była skonstruowana w taki sposób, aby chronić interesy obu stron.

Umowa powinna zawierać dokładne szczegóły nie tylko dotyczące stałych opłat miesięcznych, ale także kosztów zmiennych, takich jak zużycie wody i energii elektrycznej. Istotne jest również, aby umowa określała zasady dotyczące terminu wypowiedzenia i warunki ewentualnych zmian w planowanym okresie najmu.

Viviana Wylonk, radca prawny z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, podkreśla znaczenie szczegółowego opisu stanu mieszkania przed wynajęciem oraz ewentualnych uszkodzeń lub braków. „Tworzenie protokołu zdawczo-odbiorczego jest niezbędne. Zalecam również dokumentowanie stanu mieszkania za pomocą fotografii i zapewnienie obecności świadków przy jego sporządzaniu. Wynajmujący przy zawieraniu umowy pobiera kaucję, która powinna zostać zwrócona najemcy po zakończeniu umowy najmu. Jeśli jednak musi pokryć koszty napraw spowodowane przez najemcę, może potrącić te kwoty z kaucji” – wyjaśniła Wylonk.

Nie mniej ważne jest dla potencjalnego najemcy sprawdzenie, czy osoba oferująca mieszkanie do wynajęcia jest faktycznie jego właścicielem.