Polska w czołówce eksporterów żywności w pierwszym półroczu 2023

Pierwsze sześć miesięcy roku 2023 zaowocowało znaczącym wzrostem dochodów Polski z eksportu produktów spożywczych. Pochodzące z eksportu mięsa i jego przetworów, zboża oraz towarów pochodzących z tytoniu i mleka przychody osiągnęły poziom 25,6 miliarda euro. To oznacza wzrost o około 16 procent w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku – podaje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Według Marcina Wrońskiego, zastępcy dyrektora generalnego KOWR, wzrost dochodów z eksportu rolno-spożywczego jest efektem starań branży rolnej i przemysłu spożywczego skierowanych na polepszenie jakości wywożonych surowców i produktów. Istotną rolę odgrywała tutaj także dywersyfikacja rynków zbytu.

Wśród krajów Unii Europejskiej, do których Polska eksportuje swoje towary, największe przychody uzyskano z papierosów (1,9 mld euro), mięsa drobiowego (1,6 mld euro), produktów mlecznych (1,2 mld euro), pieczywa i wyrobów piekarniczych (993 mln euro), mięsa wołowego (909 mln euro), karmy dla zwierząt (869 mln euro) oraz wyrobów czekoladowych (712 mln euro).

Niemcy są wciąż najważniejszym partnerem handlowym Polski. Z eksportu do tego kraju w okresie styczeń-czerwiec 2023 roku Polska uzyskała 6,4 mld euro, co stanowi wzrost o 16% w porównaniu do roku poprzedniego. Najbardziej pożądane towary to papierosy, przetwory rybne, mięso drobiowe czy karma dla zwierząt.

Ważnymi nabywcami polskich artykułów rolno-spożywczych były także Niderlandy, Francja, Włochy i Czechy. Sprzedaż żywności do krajów spoza Unii Europejskiej wzrosła o 23% do 6,9 mld euro. Największymi odbiorcami były Wielka Brytania i Ukraina, Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska. Na te rynki najczęściej trafiały produkty takie jak: pszenica, produkty mleczne, mięso drobiowe, pieczywo i wyroby piekarnicze.