Podwyższony poziom rzeki Elbląg – zagrożenie powodziowe na Żuławach i Zalewie Wiślanym

Ekstremalne warunki atmosferyczne dają o sobie znać w rejonie Żuław oraz Zalewu Wiślanego, gdzie srogie wiatry wschodnie powodują podnoszenie się lustra wód. Szczególne zaniepokojenie budzi tu sytuacja rzeki Elbląg.

Jak donosiła Joanna Urbaniak, rzecznik Prezydenta Elbląga, o godzinie 13 stan wody przekroczył normę ostrzegawczą, osiągając 591 cm, co jest o 1 cm więcej niż limit bezpieczeństwa. Wobec narastającego zagrożenia, Prezydent miasta, Witold Wróblewski, zwołał posiedzenie Miejskiego Zespołu Kryzysowego. Celem spotkania było omówienie panującej sytuacji oraz podjęcie niezbędnych kroków prewencyjnych. Na bieżąco monitorowany jest poziom rzeki, a wszystkie jednostki straży i formacje przeciwpowodziowe utrzymują gotowość do działania.

Ze względu na prognozy meteorologiczne przewidujące dalsze niekorzystne zjawiska pogodowe do końca następnego dnia, podczas zebrania Miejskiego Zespołu Kryzysowego podjęta została decyzja o rozstawieniu worków przeciwpowodziowych. To działanie ma charakter prewencyjny i zostanie wykonane przez straż pożarną oraz służby kryzysowe w miejscu uznawanym za najbardziej narażone na ewentualną powódź, czyli wzdłuż Bulwaru Zygmunta Augusta – od Mostu Kardynała Wyszyńskiego do Mostu Wysokiego – jak przekazała Joanna Urbaniak.

Więcej szczegółów na temat stanu ostrzegawczego dla Żuław i Zalewu Wiślanego można znaleźć w pełnym komunikacie dostępnym online.