Prezydent Elbląga podpisuje umowę na rozbudowę cmentarza Dębica

Rozmawiano o konieczności rozszerzenia cmentarza Dębica od wielu lat. Teraz, dzięki umowie podpisanej przez prezydenta Elbląga, Witolda Wróblewskiego, z firmą odpowiedzialną za tę inwestycję, ten długo oczekiwany projekt w końcu zostanie zrealizowany.

Witold Wróblewski, Prezydent miasta Elbląg, oficjalnie podpisał umowę na przeprowadzenie prac związanych z rozbudową cmentarza „Dębica”. Całkowity koszt inwestycji wyniesie nieco mniej niż 650 000 zł. Dzięki temu projektowi stworzone zostanie ponad 1250 nowych miejsc pochówku.

Projekt zostanie sfinansowany ze środków własnych Gminy Miasto Elbląg. Wykonawcą robót budowlanych będzie firma Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz.

Inwestycja obejmuje m.in. budowę alejek wyłożonych kostką betonową, wraz z zapewnieniem odpowiedniego systemu odwodnienia, instalację sieci wodociągowej i punktów poboru wody oraz montaż sieci elektrycznej z oświetleniem. Całkowity koszt prac wynosi 648 880,95 zł, a zobowiązany wykonawca ma na ich realizację 5 miesięcy.

Urząd Miasta w Elblągu przypomina, że w ubiegłym roku wybudowano 16 nowych kolumbariów zawierających 672 nisze. Całkowity koszt tej inwestycji przekroczył 2,5 mln zł.