Planowana rozbiórka i sprzedaż nieruchomości przy ul. Kasprzaka 13 w Elblągu

Planowana jest rozbiórka budynku znajdującego się na ulicy Kasprzaka 13 w Elblągu. Ogłoszony został ograniczony przetarg na zakup nieruchomości, która obejmuje zarówno budynek, jak i przyległą do niego działkę o powierzchni blisko 1000 metrów kwadratowych. Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na poziomie 300 tysięcy złotych.

Rada Miejska w Elblągu wyraziła zgodę na sprzedaż owego budynku oraz działki 9 marca. Powierzchnia nieruchomości wynosi nieco mniej niż tysiąc metrów kwadratowych, a eksperci oszacowali jej wartość na sumę 300 tysięcy złotych. Co ważne, transakcja objęta jest zwolnieniem z podatku VAT.

Na terenie działki usytuowany jest przedwojenny budynek wielorodzinny, a także garaże. Ich stan techniczny określono jako zły, co oznacza, że obiekty te są odpowiednie jedynie do rozbiórki. Zadanie to ma być realizowane przez nowego właściciela nieruchomości, we własnym zakresie i na własny koszt, po uzyskaniu stosownych pozwoleń.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Kasprzaka ma się odbyć 23 października w Urzędzie Miejskim. Jego forma jest ograniczona ze względu na brak dostępu do drogi publicznej dla tej działki. Zgodnie z przepisami, potencjalnym nabywcą może być tylko właściciel nieruchomości sąsiadującej – deweloperzy oraz spółdzielnia mieszkaniowa „Zakrzewo”.

Jak można przeczytać w ogłoszeniu przetargowym, działka graniczy z więcej niż jedną nieruchomością, stąd decyzja o przetargu ograniczonym, skierowanym do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z działką.

Warto wspomnieć, iż obecnie na terenie znajdującym się obok omawianej działki trwa budowa dziewięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego. Powstaje on na miejscu niedawno rozebranych pawilonów.