Nowoczesne boisko wielofunkcyjne powstało przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Rozogi niedaleko Szczytna stały się miejscem znaczącej transformacji. Teren, który wcześniej pokrywała trawa i klepisko, został przekształcony w nowoczesne, pełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne. Ta inwestycja, która powstała przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, była długo oczekiwana przez uczniów, którzy z radością oceniają tę istotną zmianę. Wiele dyscyplin sportowych można teraz trenować na nowym obiekcie, co sprawi, że lekcje wychowania fizycznego staną się jeszcze bardziej atrakcyjne.

Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski, podkreślił znaczenie rozwijania infrastruktury sportowej w szkołach dla przyszłości uczniów oraz całego kraju. Zdaniem wojewody, edukacja powinna być ściśle związana z rozwojem psychofizycznym młodzieży, co pomaga kształtować zdolnych do radzenia sobie w świecie dorosłych.

Nowe boisko wielofunkcyjne zostało zbudowane dzięki wsparciu finansowemu z Polskiego Ładu. Koszt tej inwestycji wyniósł blisko milion złotych. Podczas uroczystego otwarcia boiska, wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk Patkowska podkreśliła, że realizacja tak ważnych projektów jest możliwa dzięki dobrej współpracy z lokalnymi samorządami.

Bernadeta Zdunek, dyrektor szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach, zaznaczyła jak ważna dla placówki była ta inwestycja. Dodatkowo, podkreśliła, że dobre wyniki sportowe uczniów, które osiągnęli dzięki pracy nauczycieli wychowania fizycznego, będą teraz jeszcze lepsze.

Uroczystość otwarcia boiska przyciągnęła nie tylko społeczność szkolną, ale również lokalnych samorządowców i posłów z regionu.