Pilne informacje dla kierowców: Zaplanowane remonty na elbląskim Żeromskiego i Alei Grunwaldzkiej

Departament Zarząd Dróg, działający w ramach struktur Urzędu Miejskiego Elblągu, przekazał ważne informacje dotyczące planowanych działań remontowych. Szczegółowy harmonogram prac wskazuje, że zadania te mają rozpocząć się 10 kwietnia 2024 roku. Konkretne czynności remontowe będą obejmowały częściowe frezowanie istniejącej nawierzchni oraz położenie nowej warstwy asfaltu. Ulice, które podlegają tym zmianom to Żeromskiego oraz Aleja Grunwaldzka.

Podczas realizacji prac remontowych, użytkownicy tych dróg mogą spodziewać się pewnych utrudnień. Jednym z nich może być czasowe zamknięcie jednego z pasów ruchu na wymienionych ulicach. W takim przypadku, zostanie wprowadzony ruch wahadłowy w celu zapewnienia płynności ruchu drogowego.

Zaleca się więc, aby kierowcy i piesi, którzy korzystają z tych traktów, wykazywali szczególną ostrożność i stosowali się do tymczasowych oznaczeń drogowych. Ważne jest także przestrzeganie instrukcji osób odpowiedzialnych za kierowanie ruchem na obszarach remontowanych. Poruszanie się w rejonie prowadzonych robót budowlanych powinno odbywać się z należytą troską o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu.