Odsłonięcie oddziału pediatrycznego w Miejskim Szpitalu: nowoczesne inwestycje na rzecz zdrowia dzieci

Oddział pediatryczny w Miejskim Szpitalu został niedawno otwarty, a uroczystość odbyła się 9 lipca. Wyposażenie i modernizacja tego oddziału pochłonęły kwotę 8 mln 530 tys. zł. Mirosław Gorbaczewski, dyrektor placówki, informował, że powierzchnia nowego oddziału pediatrycznego wynosi ponad 1,3 tys. m kwadratowych i została podzielona na sekcje dla starszych i młodszych pacjentów. Łącznie zaplanowano 41 łóżek przeznaczonych dla dzieci.

Zakładanie oddziału pediatrycznego było częścią projektu „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu”. Gorbaczewski wyjaśnił, że same prace budowlane kosztowały 7 mln 770 tys. zł. Najwięcej środków to fundusze własne wynoszące 5 mln 645 tys. zł, dotacje od Urzędu Miasta wynoszące 1 mln 425 tys. zł oraz fundusze z Unii Europejskiej wynoszące 700 tys. zł. Na trwałe aktywa i wyposażenie przeznaczono około 800 tys. zł.

Lekarz Jacek Wójcik, zastępca dyrektora Miejskiego Szpitala, przypomniał, że jeszcze 20 lat temu w Elblągu funkcjonowały cztery szpitale. Dyrektorzy tych placówek doszli do wniosku, że rozbicie usług medycznych na tak wiele miejsc jest niewłaściwym rozwiązaniem. Decyzja o skonsolidowaniu sił i zasobów doprowadziła do połączenia szpitali w jeden silny podmiot, który jest obecnie zlokalizowany w czterech różnych miejscach w Elblągu.

W efekcie porozumienia między szpitalami, Wojewódzki Szpital Zespolony przejął od Szpitala Wojskowego, a następnie Szpitala Miejskiego kontrakty na świadczenie usług położniczych, ginekologicznych oraz neurologicznych. Z kolei kontrakty na psychiatrię i pediatrię zostały przekazane do Szpitala Miejskiego.

Wcześniej na oddziale pediatrycznym WSZ leczonych było rocznie około 2,5 tysiąca dzieci. Dodatkowo, w izbie przyjęć i nocnej pomocy lekarskiej dla dzieci udzielano około 7200 porad – informował zastępca dyrektora, Wójcik.

Prezydent Elbląga, Michał Missan zapewnił podczas uroczystości, że miasto kontynuować będzie finansowe wsparcie dla Szpitala. Zachęcił też inne miasta i powiaty do utworzenia tego typu placówek medycznych, doceniając zaangażowanie dyrekcji i pracowników Miejskiego Szpitala.