Nowa Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Elblągu: Kim są jej członkowie?

Prezydent Elbląga podjął decyzję o utworzeniu nowego zespołu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (MKUA). MKUA jest organem doradczym, a jego powołanie jest wymogiem ustalonym przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komisja ma na celu ocenianie planów miejscowych, „specuchwał” mieszkaniowych oraz innych uchwał prezydenta skierowanych bezpośrednio do komisji.

Na czele MKUA stanęła Adriana Ronżewska–Kotyńska. Jest to osoba wykształcona w dziedzinie architektury na Politechnice Poznańskiej oraz malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Jej bogate doświadczenie zdobyte w firmach architektonicznych obejmuje zarówno projekty budowlane, jak i wnętrzarskie. Wielokrotnie współpracowała z różnymi firmami, realizując projekty związane z aranżacją biur oraz tworzeniem stoisk targowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Zajmuje się również sztuką w przestrzeni publicznej i edukacją w zakresie kształtowania przestrzeni, której jesteśmy częścią. Przez wiele lat kierowała elbląskim Centrum Sztuki Galeria EL, odpowiedzialna nie tylko za działania artystyczne, ale również za szeroko zakrojone prace remontowe i spontaniczne reakcje na ograniczenia związane z pandemią (np. „antycovidowy” trawnik w kratkę, o którym pisali zarówno polscy jak i zagraniczni dziennikarze, w tym m.in. BBC i LA Times).

Kolejną członkinią komisji jest Paulina Poręba, która ukończyła Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od roku 2000 pracuje w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Elblągu na stanowisku Starszego Specjalisty. W ramach swojego doświadczenia zawodowego zdobyła certyfikat „Profesjonalny urzędnik dla zrównoważonego rozwoju”, realizowany w ramach projektu „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego 2014-2020”. W lutym 2024 roku objęła funkcję Przewodniczącej Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddziału w Elblągu na kadencję 2024-2028.

W składzie MKUA znalazł się również Sławomir Mioduszewski, absolwent Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Konserwatorstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Urzędzie Ochrony Zabytków pracuje od roku 2002, a od 2015 roku piastuje funkcję Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Elblągu. Mioduszewski jest również elblążaninem od urodzenia.

Ostatnim członkiem komisji jest Jakub Brdak, architekt Izby Architektów RP, który urodził się i wychował w Elblągu. Jest absolwentem architektury i urbanistyki na Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Technicznym Chalmers w Göteborgu. Jest też członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP (w tym SARP – Koło Elbląg). Od lat związany jest z Elblągiem zarówno prywatnie, jak i zawodowo – tu mieszka i pracuje.