Nielegalna siła robocza w elbląskim przedsiębiorstwie przetwórstwa rybnego

Podczas inspekcji przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Elblągu, w jednym z elbląskich zakładów specjalizujących się w delegowaniu pracowników do przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa rybnego, wykryto 9 osób wykonujących nielegalną pracę. Jak wynika z ustaleń strażników granicznych, pracownicy ci nie posiadali wymaganych zezwoleń do pracy oraz nie byli związani umowami z pracodawcą.

Wskaźniki te dotyczą ośmiu obywateli Kolumbii oraz jednego obywatela Ukrainy. Co ciekawe, po kilku dniach od przeprowadzenia kontroli, kiedy funkcjonariusze ponownie odwiedzili przedsiębiorstwo, okazało się, że pięciu z ośmiu wykrytych wcześniej Kolumbijczyków nadal tam pracowało. Wszyscy zostali zatrzymani i otrzymali decyzje nakazujące im powrót do kraju pochodzenia.

W odniesieniu do trzech pozostałych Kolumbijczyków oraz Ukraińca, ze względu na popełnienie wykroczenia w postaci pracy bez odpowiednich dokumentów, zostanie złożony wniosek do sądu o nałożenie kary. Dodatkowo, podczas kontroli w firmie, funkcjonariusze Straży Granicznej odkryli, że kolejnych pięciu Kolumbijczyków pracuje tam nielegalnie. Dalsze działania wobec tych osób są jeszcze w trakcie realizacji.