Nadchodzi koniec problemów z Mostem Wysokim w Elblągu

Obecny stan Mostu Wysokiego w Elblągu od dłuższego czasu budził niepokój mieszkańców. Jego nawierzchnia była pełna dziur, a niedawno na jego konstrukcji zaobserwowano nawet grzyby. Wydaje się jednak, że te problemy będą niebawem rzeczą przeszłości, bowiem władze miasta postanowiły przeprowadzić remont tego ważnego dla lokalnej infrastruktury obiektu.

W urzędzie miejskim zorganizowano przetarg na prace remontowe Mostu Wysokiego. W dniu 25 sierpnia ostatecznie wpłynęła jedna propozycja – złożona przez warszawską firmę Kompres. Kwota, którą zaproponowało to przedsiębiorstwo za wykonanie usługi, wynosiła 422 tysiące złotych, podczas gdy miasto przeznaczyło na ten cel aż 500 tysięcy. Obecnie oferta przechodzi proces badania pod kątem merytorycznym. Jeżeli spełni ona wszystkie wymogi, dojdzie do podpisania umowy. Co ciekawe, ta sama firma w roku 2020 prowadziła renowację Mostu Niskiego, który również był dotknięty problemem dziur w nawierzchni.

W ramach planowanego remontu istniejąca nawierzchnia Mostu Wysokiego zostanie całkowicie rozebrana. Następnie wykonane zostaną na nim powłoki antykorozyjne oraz izolacyjne, zainstalowane będą odwodnienia liniowe i położona nowa nawierzchnia. Czas, jaki wykonawca otrzyma na realizację tego zadania, wynosi trzy miesiące od dnia podpisania umowy.