Projekt edukacyjny

Kolejny nowoczesny projekt edukacyjny w Elblągu

Miasto Elbląg dba o wspierający zainteresowania rozwój dzieci i młodzieży w szkołach. Ze środków samorządu przeprowadzane są m.in. różne projekty, które wspierają nowoczesną naukę i rozwijają kompetencję uczniów. W ostatnim czasie samorząd przeznaczył 5 mln złotych na realizację projektu “Elbląska Szkoła Eksperymentu”. 

Elbląska Szkoła Eksperymentu powstała w Elbląskim Centrum Edukacji Narodowej i zakłada poszerzanie wiedzy matematyczno-przyrodniczej wśród uczniów liceów ogólnokształcących. W ramach realizacji projektu stworzono stanowiska interaktywne oraz zakupiono urządzenia. Pomóc one mają w zrozumieniu zjawisk fizycznych, przyrodniczych i matematycznych. 

Uczniowie skorzystać mogą m.in. ze skanera postaci, cieczy magnetycznej, hafty laserowej, roweru elektrowni, czy dmuchawy Bernoulliego. Ponadto dowiedzieć się mogą, jak działa elektrownia wodna, czym jest kołyska Newtona lub światłowody.

Realizacja projektu pozwoliła także na doposażenie placówek oświatowe w salach od nauki biologii, matematyki, chemii, fizyki, geografii o pomoce dydaktyczne, meble i sprzęt komputerowy. Przeprowadzono również szkolenia nauczycieli i uczniów oraz zajęcia dodatkowe.