Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” na rzecz bezpiecznego ogrzewania

Krajowy ruch społeczny pod nazwą „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” swoje początki ma w inicjatywie Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy. Jest to kampania, która ma miejsce na terenie całego kraju, a jej działania realizowane są pod wysokim Patronatem Honorowym – między innymi Komendanta Głównego Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz Związku Rzemiosła Polskiego.

Strategia tej kampanii skupia się na kształtowaniu świadomości społeczeństwa w obszarze zagrożeń wynikających z problemów smogowych, zaczadzeń oraz pożarów. Głównym źródłem tych niebezpieczeństw są niewłaściwie eksploatowane albo zaniedbane systemy kominowe i urządzenia do ogrzewania budynków. Warto podkreślić, że niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych oraz ich defekty są przyczyną kilkunastu tysięcy pożarów rocznie, które odnotowywane są przez Państwową Straż Pożarną.