Szpital Miejski w Elblągu z nowym Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej

Rehabilitacja Kardiologiczna w Szpitalu Miejskim w Elblągu przechodzi na wyższy poziom dzięki otwarciu zmodernizowanego oddziału. Inwestycja, która pochłonęła ponad 5,7 milionów złotych, umożliwiła przygotowanie 20 miejsc dla pacjentów. Nowe pomieszczenia oddziału znajdują się teraz w budynku przy ulicy Żeromskiego.

Zmodernizowany Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej jest częścią większego projektu o nazwie „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego w Szpitalu Miejskim w Elblągu”. W jego ramach planowane są również budowa nowego bloku operacyjnego oraz modernizacja oddziałów psychiatrii i pediatrii.

Łączny koszt realizacji projektu wynosi do dnia dzisiejszego 81.776.066,05 zł, z czego ponad 34 miliony złotych pochodzą z funduszy unijnych. Prezydent Witold Wróblewski podziękował Marszałkowi Gustawowi Markowi Brzezinowi za wsparcie udzielone tej inicjatywie. Wyraził też swoje zadowolenie z tego, że pomimo różnych wyzwań projekt jest realizowany zgodnie z planem. Jego głównym celem jest połączenie dwóch szpitali w celu podniesienia ich referencyjności i umożliwienia korzystania z funduszy unijnych.

Zmodernizowany Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej to drugi wykonany etap w ramach unijnego projektu. Wcześniej, bo już w lipcu, nastąpiło otwarcie odnowionego Oddziału Psychiatrii.