Jak wybrać dobre autocasco?

Polisy komunikacyjne kojarzą się zwykle z obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Należy jednak pamiętać, że służy ono ochronie przed finansowymi następstwami szkód nieumyślnie wyrządzonych osobom trzecim. Chcąc zabezpieczyć się przed skutkami różnych zdarzeń losowych z udziałem samochodu, należy wykupić autocasco.

Ubezpieczenie AC – co obejmuje?

Ubezpieczenie AC – czyli autocasco – posiada w swej ofercie każda solidna agencja ubezpieczeniowa. Giżycko to jedno z wielu polskich miast, gdzie wybór w tym zakresie jest bardzo szeroki, a szczegóły można omówić osobiście w biurze wybranego towarzystwa. Jak podkreśla agent Marek Radzewicz prowadzący w Giżycku biuro PZU, zakres ochrony wynikający z umowy z ubezpieczycielem zależy od konkretnej oferty, niemniej najczęściej obejmuje on takie zdarzenia jak: wypadki i kolizje, uszkodzenia auta przez osoby trzecie lub zwierzęta, kradzież lub usiłowanie kradzieży, pożar, wybuch oraz działanie czynników atmosferycznych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 695277109 lub wysyłając maila na adres [email protected].

Ubezpieczenie AC – jak wybrać najlepsze?

O najważniejszych kwestiach związanych z wyborem autocasco powinna klienta poinformować wybrana przez niego agencja ubezpieczeniowa. Giżycko to znakomity przykład lokalizacji, gdzie funkcjonują biura stacjonarne wielu ubezpieczycieli. Z punktu widzenia właściciela samochodu kluczowe znaczenie przy wyborze autocasco mają takie aspekty jak: wspomniany już zakres ochrony, udział własny w szkodzie, metoda likwidacji szkody, amortyzacja części oraz ich rodzaj (oryginalne lub zamienniki) oraz stała suma ubezpieczenia. Ponadto koniecznie należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W dokumencie tym znajdują się nie tylko definicje poszczególnych pojęć, ale też są określone zasady korzystania z polisy. Oprócz tego OWU zawierają listę zdarzeń niepodlegających ochronie – są to sytuacje, kiedy ubezpieczyciel nie ponosi finansowej odpowiedzialności za szkodę i nie wypłaca odszkodowania.