Elbląskie Centrum Usług Społecznych oferuje wsparcie dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa 2024

Elbląskie Centrum Usług Społecznych otwiera swoje drzwi dla tych, którzy sprawują opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, oferując im możliwość skorzystania z wsparcia w formie usługi opieki wytchnieniowej. Ta inicjatywa jest częścią Programu Opieka wytchnieniowa dla jednostek samorządu terytorialnego – edycji na rok 2024.

Ten program jest specjalnie skierowany do tych członków rodziny lub opiekunów, którzy bezpośrednio troszczą się o dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło jeszcze 16 lat, lub dorosłą osobę z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczeniem równoważnym. Warunkiem korzystania z usług opieki wytchnieniowej jest wspólne zamieszkiwanie z osobą niepełnosprawną, która wymaga ciągłej opieki w zakresie codziennych potrzeb.

Program ten jest realizowany poprzez dostarczanie dwóch form usług opieki wytchnieniowej. Pierwsza to opcja pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, za zgodą gminy. Druga to możliwość pobytu całodobowego, również w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością i z uprzednią zgodą gminy. Wszystkie te działania są realizowane przez Fundację Elbląg Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego, mieszczącą się przy ulicy Związku Jaszczurczego 17.