Zaangażowanie społeczności lokalnej w akcję "Czysta Fosa" na rzecz ochrony środowiska

Justyna Duks, dyrektor Domu pod Cisem, wyraża swoje zadowolenie z wyników akcji ekologicznej „Czysta Fosa”, która odbyła się 20 kwietnia. W jej ocenie, akcja ta dowodzi, że mieszkańcy mają zdolność do samodzielnego działania na rzecz dobra swojej dzielnicy.

Akcję sprzątania „Czysta Fosa” po raz trzeci zorganizowało Partnerstwo „Zawodzie nie zawodzi”. W inicjatywę włączyło się wiele instytucji i placówek, takich jak Przedszkole nr 5, Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu, Muzeum Archeologiczno-Historyczne, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Grupa Wodna, harcerze z Hufca ZHP Elbląg, Dom pod Cisem prowadzony przez ESWIP oraz mieszkańcy dzielnicy. Całkowita liczba uczestników wyniosła między 70 a 80 osób.

Inicjatywa była częścią obchodów Dnia Ziemi, który miał miejsce 22 kwietnia. Zgodnie z relacją pani Duks, akcja miała miejsce w sobotę najbliższą tej dacie. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, działania sprzątające trwały około 1,5 godziny.

Po zakończeniu sprzątania, uczestnicy mieli możliwość zregenerowania sił podczas ogniska z kiełbaskami. Dyrektor Duks wyraża swoje zadowolenie z zaangażowania mieszkańców w akcję, zauważając szeroki przekrój społeczności lokalnej – od młodzieży i seniorów, po harcerzy i rodziny.

Ochotnicy zostali podzieleni na grupy, które razem oczyszczili obszar fosy staromiejskiej po obu stronach. Pani Duks podkreśla, że ten sam obszar wymaga regularnego sprzątania każdego roku ze względu na dużą ilość śmieci, szczególnie butelek. Grupa Wodna skupiła się na oczyszczaniu rzeki przy pomocy kajaków, zgromadzając kilkadziesiąt worków śmieci.

Justyna Duks mocno stawia na większe zaangażowanie mieszkańców Elbląga w takie inicjatywy. Uważa, że są one kluczowe dla pokazania sprawczości lokalnej społeczności.

Uczestnicy mieli również okazję do udziału w dyskusji na temat historycznego potencjału dzielnicy, związanej z jej powiązaniami z wikingami. Doktor Jakub Jagodziński zaprezentował ciekawe informacje na ten temat, co przyczyniło się do refleksji nad możliwością wykorzystania tej historii dla rozwoju i promocji dzielnicy.

Inicjatywa „Czysta Fosa” miała także wsparcie medialne, za które odpowiadał portal Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl.