Elbląscy maturzyści rozpoczynają egzaminy maturalne, prezydent miasta przesyła im list z życzeniami

W Elblągu swoją dojrzałość szkolną sprawdza w tym roku 1018 uczniów. Wśród nich, pierwszy raz do egzaminu maturalnego przystępuje 848 osób. Niezwykle ważne życzenia i wsparcie dla tych szczególnych dni przekazał osobie wszystkim zdającym prezydent miasta Elbląg, Michał Missan. Zrobił to za pośrednictwem listu skierowanego bezpośrednio do maturzystów.

Prezydent Missan nie tylko napisał list, ale również osobiście odwiedził uczniów Technikum Mechanicznego tuż przed rozpoczęciem egzaminu. Szkoła ta ma dla niego szczególne znaczenie – to tam sam około 30 lat temu przystępował do matury.

Prezydent Elbląga wyraził mocne wsparcie dla młodych ludzi stojących przed tak ważnym wyzwaniem. Mówił: „Trzymam za Was kciuki. Wierzę, że jesteście bardzo dobrze przygotowani. Ja właśnie w tej szkole zdawałem maturę, dziś mam tytuł doktora – Wam również życzę takiego rozwoju kariery”. Słowa te niewątpliwie dodają młodym osobom otuchy w tych trudnych dniach egzaminacyjnych.