Elbląg zatwierdza budżet na rok 2024: trudny, ale stabilny

Podczas głosowania nad budżetem Elbląga na rok 2024, 18 radnych opowiedziało się za jego przyjęciem, podczas gdy siedem osób wstrzymało się od głosu. Prezydent miasta, Witold Wróblewski, przyznał, że nie jest to budżet idealny, ale zapewnia stabilność finansową.

Z planowanego budżetu na 2024 rok wynoszącego 890 milionów złotych, około 63,5 miliona zostanie przeznaczone na inwestycje. Przewidywany deficyt budżetowy wyniesie 22,7 miliona złotych i planuje się go pokryć z lokaty bankowej utworzonej przez samorząd. W przyszłym roku dług Elbląga ma osiągnąć wartość 265,8 milionów złotych, co stanowi 30,6% budżetu (przy ustawowym limicie wynoszącym 60%).

Prezydent Wróblewski zapewnił, że mimo trudności budżetowe, środki finansowe są wystarczające do prowadzenia wszystkich działów gospodarki miejskiej. Dodatkowo niski wskaźnik zadłużenia umożliwia zaciąganie kredytów lub emisję obligacji na inwestycje finansowane ze środków unii europejskiej. Prezydent podkreślił, że Elbląg posiada nadwyżkę operacyjną wynoszącą około 8 milionów złotych, co eliminuje konieczność zaciągania kredytu na pokrycie bieżących wydatków.

Rada Miasta podjęła dyskusję nad projektem budżetu po otrzymaniu pozytywnych opinii od Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji finansowo-budżetowej. Pewne wątpliwości wyraziły kluby radnych, jednak ogólnie projekt budżetu został przyjęty z zadowoleniem.

Klub radnych Koalicji Obywatelskiej zauważył, że pomimo trudności finansowych i zmniejszenia się bazy dochodowej, budżet na rok 2024 uwzględnia nadwyżkę operacyjną wynoszącą 7 853 397 złotych i nie wymaga zaciągania kredytów na wydatki bieżące. Z kolei radny niezależny Paweł Fedorczyk zwrócił uwagę na znaczenie nowego bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim, który kosztował ponad 82 miliony złotych.

Radni Prawa i Sprawiedliwości stwierdzili, że projekt budżetu nie budzi większych zastrzeżeń i jest rezultatem odpowiedzialnej polityki finansowej i gospodarczej rządu. Zwrócili uwagę na dobre perspektywy inwestycyjne na rok 2024, które są możliwe dzięki wsparciu rządowemu.

Prezydent Wróblewski podziękował radnym za przegłosowanie budżetu i współpracę przy jego tworzeniu. Skomentował również wyniki głosowania, zaznaczając, że decyzja radnych PiS o wstrzymaniu się od głosu była spodziewana.