Decyzja jednomyślnie podjęta: ustalono wynagrodzenie prezydenta Elbląga Michała Missana na kadencję 2024-2029

Podczas czwartkowej sesji, która miała miejsce 9 maja, radni bez wyjątku zatwierdzili uchwałę dotyczącą kwoty, jaką będzie otrzymywał prezydent Elbląga Michał Missan, za swoje usługi świadczone miastu w bieżącej kadencji. Prezydent będzie zarabiał tyle samo co osoba, która pełniła tę funkcję przed nim.

Należy zauważyć, że miesięczne wynagrodzenie Michała Missana w charakterze prezydenta Elbląga w kadencji 2024-2029 wyniesie 18 486 zł brutto. Ustawa o pracownikach samorządowych precyzyjnie określa takie stawki. Kwota ta będzie składać się z wynagrodzenia podstawowego i dodatku funkcyjnego, dodatku za długotrwałą pracę oraz dodatku specjalnego wynoszącego 30% sumy wynagrodzenia podstawowego i dodatku funkcyjnego. Ponadto, prezydentowi przysługują różnego rodzaju nagrody jubileuszowe oraz trzynaste pensje. Tym samym, wynagrodzenie Michała Missana będzie dokładnie takie same jak jego poprzednika Witolda Wróblewskiego.

Podobnie jak w przypadku prezydenta, kwoty diet radnych na kadencję 2024-2029 nie ulegną zmianie. Dieta zwykłego radnego będzie wynosiła 1789 zł (96% tzw. kwoty bazowej ustalonej ustawowo). Wiceprzewodniczący stałych komisji otrzymają 2165 zł, natomiast przewodniczący stałych komisji i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu 2988 zł. Najwyższa dieta przewodniczącego Rady Miejskiej wyniesie 3883 zł.

Prezydent Michał Missan podczas sesji poinformował obecnych, że jeszcze w maju dowiemy się, kto obejmie funkcję drugiego wiceprezydenta Elbląga. Zaznaczył również, że aktualnie nie planuje żadnych radykalnych zmian w zespole urzędu miasta.