Zwiększona aktywność 16 Żuławskiego Pułku Logistycznego podczas ćwiczenia DARGON-24

16 Żuławski Pułk Logistyczny przekazał informację o planowanym przez siebie udziale w ćwiczeniu z wojskami o kryptonimie DARGON-24. Zostanie ono przeprowadzone w określonym terminie, od 26 lutego do 15 marca.

Planowane działania mają wpływ na sytuację na drogach Elbląga i pobliskich miejscowości. W związku z realizacją ćwiczenia, mieszkańcy tych terenów mogą spodziewać się widocznego wzmożenia ruchu wojskowego. Będzie on szczególnie widoczny w określonych dniach: 26-27 lutego, 3-7 marca oraz 14-15 marca, kiedy to jednostki Wojska Polskiego będą przemieszczać się po drogach w ramach realizowanych zadań.