Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa domaga się dostępu do informacji publicznej, jednak Prezes EPWiK zażądał 250 zł za udzielenie tych informacji

Marek Misztal, Prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (EPWiK), udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące skali wydatków realizowanych przez firmę, której przewodzi, w kontekście współpracy ze stronami zewnętrznymi. Piotr Szumlewicz, Przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, w rozmowie z nami określił tę odpowiedź jako kompromitującą.

Elbląska filia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty i Usług, będąca częścią Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, znalazła się w konflikcie zbiorowym z Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Reprezentanci związku spotkali się 12 lutego z prezesem Markiem Misztalem, jednak rozmowy nie zakończyły się osiągnięciem porozumienia.

Reprezentujący Związek działacze wystąpili w ramach prawo do informacji publicznej z prośbą o udostępnienie danych dotyczących wydatków Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Chcieli między innymi dowiedzieć się, na co spółka przeznacza fundusze w kontekście dotacji, darowizn oraz aktywności promocyjnej i edukacyjnej. Zapytali również o mechanizmy oceny efektywności tych wydatków.