Zmiany dot. wniosków 500+. Od 1 stycznia sporo się zmieni

Od 1 stycznia 2022 roku ulegnie zmianie proces wysyłania wniosków o nowe świadczenia Rodzina 500+ i ich wypłaty. Od początku nowego roku cała procedura będzie wykonywana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gminy natomiast będą w dalszym ciągu realizowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jakie zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 roku.

Wszyscy beneficjenci programu Rodzina 500+ muszą mieć świadomość na temat nadchodzących zmian, które wejdą w życie już 1 stycznia nadchodzącego roku. Od tego dnia ZUS będzie działał nad przyjmowaniem środków i wypłatą środków, natomiast w sprawie świadczeń, które zostały już przyznane nie trzeba składać nowych wniosków.

Ważne informacje dla świadczeniobiorców

Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyjaśniła, że stopniowe przejęcie realizacji programu przez ZUS oznacza, że gminy będą odpowiedzialne za wypłatę świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, a więc do końca maja 2022 roku. W takich sprawach należy się zgłaszać do pracowników gmin.

Anna Ilukiewicz, rzecznik ZUS w województwie warmińsko-mazurskim dodała jednocześnie, od 1 stycznia 2022 roku wnioski w sprawie przyznania świadczenia Rodzina 500+ odbywać się będą jedynie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE), portalu Empatia lub przez bankowość elektroniczną.

Szereg zmian od nowego roku

Decyzja o przeniesieniu odpowiedzialności za wypłatę z gmin na ZUS jest następstwem nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dodatkowo zmianom ulega sposób wypłaty świadczenia. Od najbliższego miesiąca będą one wypłacane tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowych.

Istotną zmianą jest również to, w jaki sposób prowadzone będą postępowania w sprawie świadectwa wychowawczego. Wszelkie pisma, informacje i decyzje będą przekazywane zainteresowanym w postaci elektronicznej na PUE ZUS, gdzie będą dostępne dla zalogowanych klientów.